Üksikhääliku ja Häälikuühendi Õigekiri

neljapäev, 18. juuli 2013

Üksikhääliku õigekiri

helilised häälikud on täishäälikud ja osad kaashäälikud (j, l, m, n, r, v)
helitud häälikud - ülejäänud kaashäälikud (sulghäälikud ja f, h, s, š, z, ž)

 • helitu kõrvale k, p, t (-ki)

See reegel ei kehti
 • liitsõna puhul (raudtee)
 • liite ees (jalgsi)
 • sama sõna eri vormides (kärbse, leidsin)
 • võõrsõna puhul (absoluutne)

Erandid: ärksa, tõrksa, erksa

 • helilise kõrvale g, b, d (-gi)


Kahekordse täishääliku/diftongi järele kirjutatakse ühekordne k, p, t (koopad)

Mitmesilbiliste sõnade lõppu kirjutatakse k, p, t
 • kui viimane silp pole pearõhuline - k,p,t (taburet)
 • kui viimane silp on pearõhuline - kk,pp,tt (omlett)


'H' kirjutamine sõna alguses sõltub traditsioonist.

Sõna sees
 • 'i' asub silbi lõpus (mai-as)
 • 'j' asub silbi alguses (ma-jas)

'Ü' ja 'i' järel ei kirjutata 'j' tavaliselt, aga see reegel ei kehti tegijanimede ja liitsõnade puhul,

Häälikuühendi õigekiri

 • Iga häälik kirjutatakse ühe tähega (metalne).


See reegel ei kehti kui
 1.  liitsõna (plekkpurk)
 2.  liide algab sama kaashäälikuga, millega lõpeb sõnatüvi (keskkond)
 3.  -gi, -ki on sõna lõpus (kasski)
 4.  l, m, n, r järel 3. välte korral kirjutatakse 's' kahe tähega, kui ei järgne kaashäälik (valss)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar